پروژه پایگاه داده سیستم مدیریت آنلاین هتل

پروژه پایگاه داده سیستم مدیریت آنلاین هتل

پروژه پایگاه داده سیستم مدیریت آنلاین هتل

هدف از تهیه این محصول در اختیارگذاشتن فایل پایگاه داده مربوط به مدیریت آنلاین هتل می باشد و سعی شده تمامی نکات مربوط به مدیریت اطلاعات هتل در جداول و دیاگرام های مربوطه گنجانده شود.

صفر تا صد این پروژه با نرم افزار SQL SERVER طراحی شده است.

جهت استفاده از این پروژه فایل با پسوند MDF را در بخش Database باید Attach کنید.